skip to Main Content

LAPSEVANEMA MEELESPEA

 • Õppeaasta kestvus on 1. septembrist kuni  10. juunini. Koolivaheajad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, viieks perioodiks. Koolivaheaegadel laulutunde ei toimu! 

 

 • 2020/2021 koolivaheajad:

I vaheaeg – 19.10-25.10
II vaheaeg – 23.12-10.01
III vaheaeg – 22.02-28.02
IV vaheaeg – 19.04-25.04
V vaheaeg – 14.06-31.08

 

 • Ühe õppetunni pikkus on:
  – 3-4 aastaste laste ettevalmistusrühmad: 30-45 minutit.

  – Eelkooliealised ja kooliealised: 45 minutit.

 

 • Tunnist puudumisest palume kindlasti ette teatada vähemalt 3 tundi enne tundide algust e-mailil info@mammamia.ee. Puudutud tundide eest tasaarveldust ei toimu. Õppemaksu ei pea tasuma, kui osaleja ei ole haiguse tõttu võtnud osa laulustuudio tundidest ühe kuu või rohkem. Õppemaksu vabastus toimub arstitõendi alusel.

 

 • Laulustuudio asendab õpetaja poolt ärajäänud õppetunni esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul alates ärajäänud õppetunni kuupäevast.

 

 • Õppemaksu arveid esitame lastevanematele 1 kord kuus hiljemalt 10-ndaks kuupäevaks. 

 

 • Õppemaksu eest palume tasuda esitatud arve alusel Üksteist Hoides MTÜ arveldusarvele. Maksekorralduse selgitusse palume märkida arve number ning lapse nime kelle eest tasutakse.

 

 • Kui mingil põhjusel tekib viivitus arve õigeaegse tasumisega, siis palume sellest kindlasti teada anda. Kui eelneva kuu õppemaks pole järgmise kuu alguseks tasutud on õpetajal õigus osalejat tundi mitte lubada.

 

 • Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio on registreeritud huvikoolina (EHIS ID kood: 4231) Haridus­ ja Teadusministeeriumis, see annab lapsevanematele võimaluse saada kohatasust 20% tulumaksu tagasi.
Back To Top