Skip to content

Laulustuudio eesmärk on lastes huvi äratamine muusika ja laulmise vastu. Muusikaõpetus sisaldab lauluoskuste ja rütmitunde arendamist, solfedžo algteadmiste ning muusikaalase terminoloogia õpetamist ja erinevate muusikastiilide tutvustamist. Peamisteks eesmärkideks on lapse igakülgne arendamine läbi muusika ja laulmise ning muusikalise maitse ja hindamisoskuse kujundamine. Laulustuudio peamisteks ülesanneteks on lapse muusikalise kuulmise arendamine; kujutlusvõime, mälu, tähelepanu ja fantaasia arendamine; aktiivse ja emotsionaalse vastuvõtuvõime kujundamine ning elementaarse muusikalise kirjaoskuse kujundamine.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
Back To Top