skip to Main Content

OSALEJAD
5-kuused kuni 2,5-aastased lapsed koos ema või isaga.
Arvestades laste vanust ja sotsiaalseid oskusi on võimalik osaleda kahes erinevas rühmas.

RÜHMA SUURUS
Ringi toimumiseks on rühma suuruseks vähemalt 6 ning mitte rohkem kui 12 last koos oma vanematega, et juhendajal jätkuks aega kõigile tähelepanu pöörata.

TOIMUMISAJAD
NELJAPÄEV
10:15 – 11:00 Beebikooli muusikaring (5k-1a)
11:15 – 12:00 Beebikooli muusikaring (1a-2,5a)

MIDA LAPS RINGIST SAAB?

Muusika arendab last mitmekülgselt: areneb lapse kuulmine, tähelepanuvõime, keskendumisoskus, loovus, mälu, enda „mina” tunnetamine – sellele toetub lapse kogu vaimne areng.
Oma tundide ülesehituses lähtume sellest, et laps tunneks ennast mõnusalt ja turvaliselt – tunnid on pingevabad ning lähtuvad konkreetse seltskonna hetkeemotsioonidest ja vajadustest. Ringis õpib laps erinevaid lastelaule, arendab rütmitaju, käteosavust ja koordinatsiooni erinevatel rütmipillidel mängides, naudib muusika tegemist ja kuulamist koos vanemate ja teiste lastega.

MIDA TEEME?

Muusikatunnis keskendume beebi heaolule. Tähtis on rahulik tempo ja mõnus keskkond. Igas tunnis tervitame teineteist, laulame koos lihtsamaid laule, kuulame ning mängime erinevaid rütmipille ja oma osa on ka liikumisel muusika rütmis. Tunni pikkus on 45 minutit, millest 15 minutit on sisseelamise- ja mänguaeg ning 30 minutit muusikaline tegevus.

KUS TOIMUB?

Beebikooli muusikaringid toimuvad Mamma Mia Laulu -ja Huvistuudio ruumides Peetri Keskuses Küti tee 4, Peetri alevik.

LAULU- ja MÄNGURINGI JUHENDAJA on Greete-Lisette Järvi

Beebikooli muusikaringi kuutasu on 42€

Back To Top